Pilihan bahasa

Pilihan Warna   default blue red font_default font_orange font_purple Saiz Teks
     
 • Utama
 • Pelanggan
 • Perkhidmatan
 • Perkhidmatan Yang Ditawarkan
 • Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan

Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan


Jabatan Pertanian menguatkuasakan Akta – akta berikut :
a) Akta Racun Perosak 1974

 • Pengeluaran permit import bagi racun perosak untuk tujuan pendidikan , dan penyelidikan
 • Pengeluaran lessen premis untuk menjual racun perosak , dan penyimpan racun perosak untuk jualan.
 • Pendaftaran racun perosak yang diimport dan di kilang untuk jualan
 • Kelulusan penyemburan racun perosak melalui udara.
 • Kelulusan Pengiklanan racun perosak

b) Akta Kurantin Tumbuhan 1976

 • Pengeluaran permit import bagi tumbuhan – tumbuhan , produk tumbuhan dan organisma / mikroorganisma
 • Pengeluaran sijil fitosanitasi bagi tumbuh – tumbuhan dan komoditi pertanian untuk eksport
 • Kurantin lepas masuk

c) Akta Perlindungan Varieti Baru 2004 (Akta 634)

 • Memberi perlindungan hak pembiak baka bagi vareti baru tumbuhan yang dicipta
 • Memberi pengiktirafan dan perlindungan ke atas sumbangan petani , masyarakat setempat, dan pribumi terhadap peng wujudan variety baru
 • Menggalaka pelaburan pengembangan pembiakan variety baru

d) Pengeluaran Lesen Eksport dan Permit CITES

 • Perintah Kastam(Larangan Mengenai Eksport ) 1988

- Pengeluaran lesen eksport bagi tumbuh – tumbuhan

 • Konvensyen Perdagangan Antarabangsa bagi Spesis – sepsis Haiwan dan Tumbuhan Liar Yang Terancam Pupus (CITES)

- Pengeluran permit CITES bagi tumbuh – tumbuhan liar yang terancam pupus untuk eksport.

Pengumuman

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA JABATAN…

Sila klik untuk maklumat selanjutnya

baca lagi

Berita

PROGRAM HARI BERTEMU PELANGGAN…

       Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pertanian Negeri Kedah telah mengadakan Hari Bertemu Pelanggan pada 6 - 8 Jun...

baca lagi