Pilihan bahasa

Pilihan Warna   default blue red font_default font_orange font_purple Saiz Teks
     
 • Utama
 • Skim & Pensijilan
 • Pensijilan Skim Organik Malaysia (SOM)

Pensijilan Skim Organik Malaysia (SOM)

som

SOM ialah sebuah program pensijilan yang dibangunkan oleh Jabatan Pertanian untuk mengiktiraf ladang-ladang yang diusahakan secara organik mengikut kriteria dan keperluan yang telah ditetapkan dalam Standard Skim Organik Malaysia (SOM).

Standard SOM adalah berasaskan kepada Malaysian Standard MS1529:2001 The Production, Processing, Labelling and Marketing of Plant Based Organically Produced Foods.

Standard SOM juga merangkumi syarat-syarat dan kriteria yang terbit dari peruntukan dalam undang-undang untuk mengawal hazard yang mempunyai impak ke atas alam sekitar, keselamatan makanan dan kesihatan dan keselamatan pekerja.

Untuk mendapatkan Standard SOM dan Garis Panduan Pelaksanaan Perladangan Organik Bagi SOM, klik pautan seperti di bawah:

Standard SOM (BI) (muat turun )

Garis Panduan Perladangan Organik bagi SOM (muat turun1,2,3,4 )

Pelan Tindakan SOM (muat turun )

Rekod Ladang SOM (muat turun) )

Antara Faedah-faedah SOM

 •  Faedah kepada pengeluan
   Hasil yang dikeluarkan dari ladang telah diberi pensijilan boleh dilabelkan sebagai produk organik dan berhak menggunakan Organik Malaysia   
   di atas produk mereka. Dengan label ini, produk tersebut boleh dipasarkan sebagai produk organik dengan harga yang setimpal.
 •  Faedah kepada pengguna
   Pengguna mendapat keyakinan bahawa produk yang dibeli adalah benar-benar organik dan tidak mengandungi sisa-sisa kimia yang tidak diingini kerana
   telah mematuhi piawaian organik Malaysia.
 •  Faedah kepada alam sekitar dan pekerja
   Oleh kerana baja dan racun perosak kimia dilarang penggunaannya di bawah sistem perladangan organik, secara langsung pencemaran kepada alam
   sekitar atau berlaku kes-kes keracunan di kalangan pengusaha dan pekerja dapat dielakkan.

3. Carta aliran kerja SOM

Carta aliran kerja bagi pensijilan SOM (muat turun ).

Kursus yang dijalankan

a) Kursus Pegawai Audit SOM

Kursus ini adalah untuk melatih pegawai-pegawai Jabatan Pertanian yang dipilih untuk menjadi pegawai audit yang tugasnya adalah mengaudit ladang-ladang pemohon pensijilan SOM. Peserta bagi kursus ini adalah dipilih oleh Urusetia Pensijilan SOM.

b) Kursus Pembimbing SOM

Kursus ini adalah untuk pegawai Jabatan Pertanian terdiri dari pegawai-pegawai di daerah yang bertujuan untuk melatih mereka agar dapat membimbing pengusaha-pengusaha yang memohon pensijilan SOM. Peserta bagi kursus ini adalah dipilih oleh Urusetia Pensijilan SOM dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri.

c) Kursus Pengusaha SOM

Kursus untuk pengusaha yang berminat untuk menyertai pensijilan SOM. Peserta akan diberi pendedahan tentang aspek-aspek dalam Amalan Pertanian Baik dan langkah-langkah di dalam mendapatkan pensijilan SOM. Peserta bagi kursus ini adalah dipilih oleh Urusetia Pensijilan SOM dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri.

Senarai penerima sijil SOM

Senarai penerima sijil SOM (muat turun )

Borang Permohonan

Borang Permohonan SOM (muat turun )

Pegawai penghubung

Untuk maklumat lanjut dan penghantaran borang permohonan, boleh menghubungi pegawai kami di pejabat atau melalui talian:

Urusetia ;

Ketua Seksyen Metodologi Pengembangan
Jabatan Pertanian Negeri Kedah
Telok Chengai ,Jalan Kuala Kedah 06600
Alor Setar Kedah.
No. Telefon : 04-7775000
No. Faks : 04-7775005

Pengumuman

Festival Makanan Warisan dan…

Pada :  3 - 4 OKTOBER 2018                      Masa : 8.00 Pagi -10 .00 Malam  Tempat :Perkarangan Dataran Jabatan Pertanian Negeri Kedah, Telok...

baca lagi

Tarikh Dan Peraturan Pembayaran…

Untuk maklumat lanjut sila klik di sini ........

baca lagi

Berita

Sukan Pertanian Malaysia (SUPER-12)

10 OGOS 2018 - Jabatan Pertanian Malaysia telah menganjurkan Sukan Pertanian Malaysia (SUPER-12)  bermula dari 10-14 ogos 2018. Sukan tersebut...

baca lagi