Language Option

Color Option   default blue red font_default font_orange font_purple Text Size
     
 • Utama
 • Customer
 • Services
 • Services Offered
 • Regulatory and Enforcement Services

Khidmat Regulatori dan Penguatkuasaan


Jabatan Pertanian menguatkuasakan Akta – akta berikut :
a) Akta Racun Perosak 1974

 • Pengeluaran permit import bagi racun perosak untuk tujuan pendidikan , dan penyelidikan
 • Pengeluaran lessen premis untuk menjual racun perosak , dan penyimpan racun perosak untuk jualan.
 • Pendaftaran racun perosak yang diimport dan di kilang untuk jualan
 • Kelulusan penyemburan racun perosak melalui udara.
 • Kelulusan Pengiklanan racun perosak

b) Akta Kurantin Tumbuhan 1976

 • Pengeluaran permit import bagi tumbuhan – tumbuhan , produk tumbuhan dan organisma / mikroorganisma
 • Pengeluaran sijil fitosanitasi bagi tumbuh – tumbuhan dan komoditi pertanian untuk eksport
 • Kurantin lepas masuk

c) Akta Perlindungan Varieti Baru 2004 (Akta 634)

 • Memberi perlindungan hak pembiak baka bagi vareti baru tumbuhan yang dicipta
 • Memberi pengiktirafan dan perlindungan ke atas sumbangan petani , masyarakat setempat, dan pribumi terhadap peng wujudan variety baru
 • Menggalaka pelaburan pengembangan pembiakan variety baru

d) Pengeluaran Lesen Eksport dan Permit CITES

 • Perintah Kastam(Larangan Mengenai Eksport ) 1988

- Pengeluaran lesen eksport bagi tumbuh – tumbuhan

 • Konvensyen Perdagangan Antarabangsa bagi Spesis – sepsis Haiwan dan Tumbuhan Liar Yang Terancam Pupus (CITES)

- Pengeluran permit CITES bagi tumbuh – tumbuhan liar yang terancam pupus untuk eksport.

Pengumuman

Tawaran Untuk Mengikuti

Program Sijil Pertanian Di Institut Pertanian Semenanjung Malaysia Bagi Sesi 2018/2020 Akan Dibuka Pada 25 Februari 2018.  Maklumat Lanjut  

baca lagi

Tarikh Dan Peraturan Pembayaran…

Untuk maklumat lanjut sila klik di sini ........

baca lagi

Berita

Seminar Kecergasan Dan Kecemerlangan…

      PLPP  Wilayah Utara  - 8 Mac 2018. Satu Seminar Kecergasan Dan Kecemerlangan Jabatan Pertanian Negeri Kedah telah diadakan, antara yang...

baca lagi