Language Option

Color Option   default blue red font_default font_orange font_purple Text Size
     
 • Utama
 • Customer
 • Licenses
 • Pesticide Handling License

Permohonan / Pembaharuan Lesen Pengendali Kawalan Makhluk Perosak

 • Seseorang yang mempunyai, mengendalikan atau menguruskan suatu syarikat atau perniagaan yang mengendalikan kawalan makhluk perosak yang terlibat dalam menjalankan pengendalian kawalan makhluk perosak ke atas harta orang lain bagi upah, hendaklah memiliki suatu lesen pengendali kawalan makhluk perosak yang dikeluarkan oleh Lembaga.

 • Permohonan untuk Lesen Pengendali Kawalan Racun Perosak hendaklah dibuat secara bertulis kepada Lembaga Racun Makhluk Perosak dalam Borang B (muat turun borang permohonan) dan disertakan dengan fi permohonan sebanyak RM400.00.

 

Lesen Pengendali Kawalan Racun Perosak tidak boleh dipindahkan miliknya dan dikeluarkan tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut:

 • Melainkan jika dibatalkan atau digantung telebih dahulu, lesen ini adalah sah selama tempoh dua tahun dari tarikh lesen dikeluarkan.

 • Lesen ini hendaklah dipamerkan pada sepanjang masa di premis yang dinyatakan dalam lesen ini.

 • Tiada seorang pun boleh menjalankan suatu syarikat/perniagaan yang mengendalikan kawalan makhluk perosak selain di premis yang dinyatakan dalam lesen ini.

 • Lembaga tidak akan mengeluarkan Lesen Pengendali Kawalan Racun Perosak sehingga pemohon, atau seorang pemakai racun makhluk perosak yang bekerja di bawahnya, yang menjalankan atau menyelia penjalanan pengendalian kawalan makhluk perosak di atas harta orang lain bagi upah, ialah pemakai racun makhluk perosak berlesen.
 • Pemegang lesen hendaklah memohon kepada Lembaga berkenaan dengan apa-apa pertukaran dalam alamat bagi syarikat/perniagaan yang mengendalikan kawalan makhluk perosak itu sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pertukaran itu, disertakan dengan satu salinan Lesen untuk Menjual dan Menyimpan untuk Penjualan Racun Makhluk Perosak yang dikeluarkan oleh Pegawai Pelesenan Racun Makhluk Perosak dan, dalam hal perniagaan yang mengendalikan kawalan makhluk perosak, lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan yang berkenaan bagi premis yang baru.

 • Pemegang lesen hendaklah memaklumkan kepada Lembaga berkenaan dengan apa-apa perubahan mengenai pemakai racun makhluk perosak berlesen yang bekerja di bawahnya dalam tempoh 10 hari daripada perubahan itu.

 • Lembaga Racun Makhluk Perosak boleh, sebagai tambahan kepada syarat-syarat di atas, mengenakan apa-apa syarat yang lain yang difikirkannya perlu.

 

Pegawai Penghubung :

Nama : Ahmad Herme Bin Omar
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No.Telefon : 03-20301462
No.Fax : 03-29947001
Alamat :-
Bahagian Kawalan Racun Perosak,
Tingkat 4-6 Wisma Tani,
Jalan Sultan Salahuddin,
50632 Kuala Lumpur.

Pengumuman

Tawaran Untuk Mengikuti

Program Sijil Pertanian Di Institut Pertanian Semenanjung Malaysia Bagi Sesi 2018/2020 Akan Dibuka Pada 25 Februari 2018.  Maklumat Lanjut  

baca lagi

Tarikh Dan Peraturan Pembayaran…

Untuk maklumat lanjut sila klik di sini ........

baca lagi

Berita

Seminar Kecergasan Dan Kecemerlangan…

      PLPP  Wilayah Utara  - 8 Mac 2018. Satu Seminar Kecergasan Dan Kecemerlangan Jabatan Pertanian Negeri Kedah telah diadakan, antara yang...

baca lagi