Language Option

Color Option   default blue red font_default font_orange font_purple Text Size
     
  • Utama
  • Staff
  • About Us
  • Technical Branch

Bahagian Cawangan Teknikal

BAHAGIAN CAWANGAN TEKNIKAL

Selain daripada memastikan petani-petani dilengkapkan dan dipertingkatkan dari segi infrastruktur,
bantuan input pertanian dankhidmat nasihatkhidmat sokongan teknikal juga perlu diberi 
penekanan sering dengan kemudahan perlaksanaan program-program lain.

Khidmat sokongan kepakaran oleh bahagian-bahagian teknikal persekutuan melalui cawangan-cawangan yang diwujudkan adalah tindakan untuk melengkapkan keperluan perkhidmatan
pengembangan yang dijalankan oleh Jabatan Pertanian Negeri Kedah.

CAWANGAN-CAWANGAN TEKNIKAL YANG TERLIBAT DAN PERANANNYA :

  1. PUSAT PEMBANGUNAN KOMODITI

§  Membangunkan pakej teknologi tanaman paditanaman industri & komoditi berpotensi
serta florikultur.

§  Memberi perkhidmatan perundingansokongan teknikal dan nasihat kepada 
pengusaha tanaman.

§  Mengeluarkan dan membekalkan benih dan bahan tanaman berkualiti kepada 
pengusaha tanaman.

§  Menyediakan perkhidmatan skim pengesahan benih padi kepada pengeluar 
benih padi sah swasta.

§  No tel : 04-7711140, No faks : 04-7713807

  1. BAHAGIAN PERLINDUNGAN TANAMAN & KUARANTIN TUMBUHAN

§  Khidmat perlindungan tanaman

§  Penguatkuasaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976

§  No tel : 04-7711154, No faks : 04-7729127

  1. BAHAGIAN  KAWALAN RACUN PEROSAK

§  Penguatkuasaan Akta Racun Perosak 1974

§  No tel : 04-7711154/1666, No faks : 04-7729127

  1. BAHAGIAN PENGURUSAN & PEMULIHARAAN SUMBER TANAH

§  Memberi khidmat siasatan tanahgunatanahdan pemuliharaan tanah

§  Menyediakan khidmat analisa tanahtumbuhanbaja dan hasil pertanian

§  Menyedia maklumat berkaitan sumber tanah dan pemetaan gunatanah

§  No tel : 04-7715175, No fkas : 04-7710517

  1. PUSAT KEJUTERAAN PERTANIAN

§  Khidmat perundingan teknologi kejuruteraan pertanian

§  Promosi teknologi kejuruteraan pertanian

§  Khidmat perolehanpembaikanpenyelenggaraan dan pelupusan logistik

§  Pembangunan infrastruktur ladang dan sumber air.

Pengumuman

Tawaran Untuk Mengikuti

Program Sijil Pertanian Di Institut Pertanian Semenanjung Malaysia Bagi Sesi 2018/2020 Akan Dibuka Pada 25 Februari 2018.  Maklumat Lanjut  

baca lagi

Tarikh Dan Peraturan Pembayaran…

Untuk maklumat lanjut sila klik di sini ........

baca lagi

Berita

Seminar Kecergasan Dan Kecemerlangan…

      PLPP  Wilayah Utara  - 8 Mac 2018. Satu Seminar Kecergasan Dan Kecemerlangan Jabatan Pertanian Negeri Kedah telah diadakan, antara yang...

baca lagi