Pilihan bahasa

Pilihan Warna   default blue red font_default font_orange font_purple Saiz Teks
     

Akta/Kaedah/Peraturan/Garis Panduan

AKTA
1. Akta Racun Makhluk Perosak 1974
2. Akta Kuarantin Tumbuhan 1976
3. Akta Perlindungan Varieti Baru 2004
Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi perlindungan hak pembiak baka bagi varieti baru tumbuhan, dan pengiktirafan serta perlindungan ke atas sumbangan yang dibuat oleh petani, masyarakat tempatan dan pribumi terhadap pewujudan varieti baru tumbuhan; untuk menggalakkan pelaburan dan pembangunan dalam pembiakbakaan varieti baru tumbuhan dalam sektor awam dan swasta; dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Akta ini mula dikuatkuasakan pada 1 Januari 2007 dan mula dilaksanakan pada 28 Oktober 2008.
4. Akta 171 - Akta Kerajaan Tempatan 1976
5. Akta 172 - Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

KAEDAH
1. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pendaftaran) 2005
2. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pendaftaran) Pindaan 2008
3. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Perlesenan Bagi Penjualan Dan Penyimpanan) 2007
4. Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pengendali Kawalan Makhluk Perosak) 2004

PERATURAN
1. Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981
2. Peraturan-Peraturan Racun Makhluk Perosak (Iklan)
3. Peraturan-Peraturan Racun Makhluk Perosak (Pelabelan)
4. Perintah Racun Makhluk Perosak (Pengecualian) 2004
5. Peraturan - Peraturan Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam (Permit, Perakuan, Pendaftaran dan Fi) 2009 - English Version
6. Peraturan - Peraturan Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam (Pusat Menyelamat) 2009 - English Version

GARIS PANDUAN
1. Garis Panduan Kaedah-Kaedah Racun Makhluk Perosak (Pengendali Kawalan Racun Perosak)
2. Garis Panduan Pendaftaran Penganjur Kursus Penyediaan Peperiksaan Pemakai Dan Pembantu Pemakai Racun Makhluk Perosak
3. Garis Panduan Permohonan Galakan (Insentif) di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 untuk Projek Pengeluaran Bahan Makanan yang diluluskan
4. Garis Panduan Pengimportan Balak, Kayu Bergergaji/Lumber/Kepingan-Kepingan Kayu dan Lain-Lain Artikel Kayu Yang Belum Dikilangkan
5. Garis Panduan Pertama Penyediaan Rancangan Malaysia Kesepuluh, 2011 - 2015 : Prospek Ekonomi Dan Hala Tuju Strategik.
6. Garis Panduan Kedua Rancangan Malaysia Kesepuluh, 2011 - 2012 : Penyediaan Pelan Pelaburan Sektor Awam.

Pengumuman

Festival Makanan Warisan dan…

Pada :  3 - 4 OKTOBER 2018                      Masa : 8.00 Pagi -10 .00 Malam  Tempat :Perkarangan Dataran Jabatan Pertanian Negeri Kedah, Telok...

baca lagi

Tarikh Dan Peraturan Pembayaran…

Untuk maklumat lanjut sila klik di sini ........

baca lagi

Berita

Sukan Pertanian Malaysia (SUPER-12)

10 OGOS 2018 - Jabatan Pertanian Malaysia telah menganjurkan Sukan Pertanian Malaysia (SUPER-12)  bermula dari 10-14 ogos 2018. Sukan tersebut...

baca lagi