• Maklum Balas Web
  • Soalan Lazim
  • Dasar Laman Web

Bahagian Kejuruteraan Pertanian

Bahagian kejuruteraan pertanian terdiri daripada dua seksyen iaitu, seksyan pengurusan perolehan dan kejuruteraan pertanian dan seksyen pengurusan aset dan setor....

Bahagian Perancangan Dan Penilaian

Objektif Bahagian Mengumpul, mengemaskini, mengesan serta menilai maklumat-maklumat bagi tujuan perancangan dan perlaksanaan program-program jabatan. Merancang, menyelaras, mengesan, melaksana dan...

Bahagian Industri Asas Tani

LATAR BELAKANG BAHAGIAN Dalam Rancangan Malaysia Ke Sepuluh (RMK Ke 10), Program Pembangunan Industri Hiliran telah diperkukuhkan kepada Program Pembangunan...

Bahagian Khidmat Pengurusan

Latar Belakang Bahagian Khidmat Pengurusan merupakan salah satu daripada enam bahagian yang terdapat di dalam organisasi Jabatan Pertanian Negeri Kedah...

Skip to content