• Maklum Balas Web
  • Soalan Lazim
  • Dasar Laman Web

Maklumat Korporat

Piagam Pelanggan

Klik di sini untuk melihat Pencapaian Piagam Pelanggan Khidmat perundingan dan nasihat teknikal akan diberi dalam tempoh 1 minggu dari...

Polisi Jabatan

Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) Dasar Agromakanan Dasar Keselamatan ICT Negeri Kedah Rancangan Malaysia ke 10 Bidang Ekonomi Utama Negara...

Info Jabatan

PENDAHULUAN Jabatan Pertanian Negeri Kedah Darul Aman telah membawa banyak perubahan dalam pembangunan Pertanian Negeri Kedah Darul Aman. Semenjak penubuhannya...

Akta

Akta

AKTA Akta Racun Makhluk Perosak 1974 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta Perlindungan Varieti Baru 2004 Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan...

Bahagian Cawangan Teknikal

Bahagian Cawangan Teknikal

Selain daripada memastikan petani-petani dilengkapkan dan dipertingkatkan dari segi infrastruktur, bantuan input pertanian dan khidmat nasihat, khidmat sokongan teknikal juga...

Lokasi Ibu Pejabat

Lokasi Ibu Pejabat

Hubungi Kami:- Untuk sebarang maklumbalas, aduan dan cadangan, boleh hubungi kami melalui: Alamat : Jabatan Pertanian Negeri Kedah, Teluk Chengai,...

Bahagian Kejuruteraan Pertanian

Bahagian kejuruteraan pertanian terdiri daripada dua seksyen iaitu, seksyan pengurusan perolehan dan kejuruteraan pertanian dan seksyen pengurusan aset dan setor....

Bahagian Perancangan Dan Penilaian

Objektif Bahagian Mengumpul, mengemaskini, mengesan serta menilai maklumat-maklumat bagi tujuan perancangan dan perlaksanaan program-program jabatan. Merancang, menyelaras, mengesan, melaksana dan...

Page 2 of 3 1 2 3
Skip to content