• Maklum Balas Web
  • Soalan Lazim
  • Dasar Laman Web

Maklumat Korporat

Bahagian Industri Asas Tani

LATAR BELAKANG BAHAGIAN Dalam Rancangan Malaysia Ke Sepuluh (RMK Ke 10), Program Pembangunan Industri Hiliran telah diperkukuhkan kepada Program Pembangunan...

Bahagian Pengembangan Dan Latihan

Bahagian Latihan Teknikal Bahagian Latihan Teknikal diwujudkan untuk melaksanakan Program Pembangunan Latihan Teknikal yang komprehensif untuk mengeluarkan tenaga kerja yang...

Bahagian Khidmat Pengurusan

Latar Belakang Bahagian Khidmat Pengurusan merupakan salah satu daripada enam bahagian yang terdapat di dalam organisasi Jabatan Pertanian Negeri Kedah...

Objektif & Fungsi

Objektif & Fungsi

Objektif Jabatan Pertanian Di antara objektif Jabatan adalah seperti berikut: Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan khidmat nasihat yang profesional...

Visi & Misi

Visi & Misi

VISI Ke arah mewujudkan industri pertanian yang berdaya saing, pengeluaran produk berkualiti, selamat dan mesra alam serta berorientasi eksport. MISI...

Perutusan Pengarah

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur ke hadrat Allah S.W.T. dan menungkapkan rasa gembira kerana...

Page 3 of 3 1 2 3
Skip to content